Glunggi-Logo

Sujet Stamm 1969

E Pfanne voll Kinschtligs

Do gohts zrugg zer Sujetlischte vom Glunggi Stamm.

1969 E Pfanne voll Kinschtligs

Vordrab:
E Hampfle Kunscht: e Kunschtliechtli, e Kunschtkritiker, zwai Kunschtinggti, d'Kunschtfasere, dr Kunschtkredit, e Kunscht-Blätzli mit zwai glaine Waggisli!
Requisit:
E läppischi Maschine wo kinschtligs Ässe macht.
Lampe Vordersytte:
S'Knuschper-Häxe-Hysli wo s'ney Rezäpt fir s'kinschtlig Flaisch ussprobiert wird.
Lampe Ruggsytte:
Dr Kuschtstoff-Fimmel
Pfyffer:
D'Uuswix wo am kinschtlige Flaisch trybe
Major:
D'Soja-Pflätter-Häx
Damboure:
Versychti Konsumänte

Do wär dr Lingg zem Zeedel 1969.