Glunggi-Logo

Sujet Jungi Garde 2003

Dr EXPO-Draum isch vergange

Do gohts zrugg zer Sujetlischte vo de Junge Glunggi.

2003 Dr EXPO-Draum isch vergange

Vordrab:
Kunnt mit lääre Segg zrugg
Requisit:
Zaigt e Modäll vo dr Expo
Lampe Vordersytte:
Zaigt en ussghungereti Sparsau will alles fir d'Expo bruucht worden isch.
Lampe Ruggsytte:
Zaigt e Masse wo an d'Expo wandered
Pfyffer:
Steehn an dr Expo aa
Major:
Dr roschtigi Klotz im Murtesee
Damboure:
Gniesse d'Expo

Do wär dr Lingg zem Zeedel 2003.